Om terapiformen

Utgangspunktet i terapiformen er at du skal få tilgang på alle dine iboende ressurser. I ditt tempo tar vi for oss de temaene som betyr noe i ditt liv akkurat nå. Sammen avdekker vi mønstre, behov du har, hva som hindrer deg i å få disse dekket, og hvordan du kan integrere nye innsikter til å få det bedre privat, på skole/ jobb, og/ eller i relasjonene dine. Ved å bli kjent med hva som trekker oss ned, og hva som trekker oss opp, kan vi alle få en enklere hverdag. 

I tillegg til samtale kan vi benytte guidete meditasjoner, praktiske øvelser og tegning dersom det er riktig for prosessen.

Så vidt vi vet har vi bare ett liv - let´s make the best of it!

Terapien tar utgangspunkt i Psykosyntesen. 

Vi du lese mere om psykosyntese?

https://www.psykosyntese.net/hva-er-psykosyntese

Velkommen til å ta kontakt - 92622689 elsmon@online.no